Skontaktuj się z nami: +48 77 445 59 04 biogen@bio-gen.pl


Ubezpieczenie dla hirudoterapeutów

Oferta kierowana jest do terapeutów, którzy ukończyli Kursy hirudoterapii organizowane przez BIO-GEN oraz dokonują zakupu pijawek lekarskich do terapii w Przedsiębiorstwie BIO-GEN.


GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH TERAPIĘ PIJAWKAMI (HIRUDOTERAPIA)


Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny, zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 11.2012r. mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 27.02.2012r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem zabiegów hirudoterapii osobom trzecim, w tym również za szkody spowodowane niesieniem pierwszej pomocy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane nieumyślnie, w tym również powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. W wyżej wymienionym zakresie ubezpieczenia objęte są szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Suma ubezpieczenia i składka roczna od osoby:
Wariant I – 50 000,00zł. składka 80,00zł.
Wariant II – 100 000,00 zł, składka 120,00 zł.

Płatność składki: jednorazowo lub w 2 ratach.

Franszyza redukcyjna: 100,00zl. Kwota, która wstanie potrącana od odszkodowania

Warunki przystąpienia do umowy:

 • do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu hirudoterapii organizowanego przez BIO-GEN sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz kupują pijawki lekarskie do swojej działalności w BIO-GEN sp. z o.o.
 • do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które otworzyły działalność hirudoterapeutyczną lub są zatrudnione w zakresie wykonywania terapii pijawkowych w innych zakładach
 • brak szkód w okresie ostatnich 5 lat z tytułu odpowiedzialności
 • osoby przystępujące do ubezpieczenia powinny podać oprócz imienia i nazwiska nr pesel oraz adres zamieszkania

Procedura przystąpienia do ubezpieczenia:

 1. Wypełnienie wniosku (druk w załączeniu)
 2. Przesłanie wniosku na adres email: kancelaria@ehbroker.pl
  lub ehorbal.kancelaria@gmail.com
  lub ewentualnie na biogen@bio-gen.pl
 3. Po otrzymaniu wniosku i jego weryfikacji broker ubezpieczeniowy prześle nr konta bankowego, na które należy wpłacić składkę (zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia)
 4. Przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres kancelaria@ehbroker.pl, co jest warunkiem objęcia danej osoby ubezpieczeniem

Zainteresowani kontynuacją ubezpieczenia OC oraz osoby przystępujące po raz pierwszy do ubezpieczenia mogą dokonywać zgłoszeń do 21 marca co ułatwi terminowe wznowienie polisy

W razie pytań prosimy o kontakt:

 • tel. kom.: +48 516 120 972
 • tel. kom. biuro: +48 513 168 566
 • ewentualnie tel. kom. Bio-Gen: +48 691 865 249

Kursy hirudoterapii

29.09.2022 - 02.10.2022
kurs hirudoterapii u ludzi

Więcej informacji

Komunikat

Szanowni Państwo.
Chcąc rozwiać krążące plotki, informujemy, że po rozwiązaniu współpracy z firmą Parmed, która na NASZE zlecenie prowadziła kursy hirudoterapii, nie zmieniliśmy cen pijawek dla nikogo z Was. Wszystkie osoby, które ukończyły kurs hirudoterapii, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE JEGO UKOŃCZENIA CZY FIRMĘ PROWADZĄCĄ KURS i posiadają stosowne zaświadczenie, nadal mogą kupować u nas pijawki po preferencyjnych cenach. Nic się tu nie zmieniło! Rozpowszechnianie przez konkurencję innych informacji nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdą, a świadczy jedynie o jakości konkurencji.

Polub nas na Facebooku